06134608007

  • ارائه دهنده انواع خدمات خمکاری

  • ارائه دهنده انواع خدمات خمکاری

  • ارائه دهنده انواع خدمات خمکاری

  • ساخت خرپاهای لوله ای

شرکت جهش صنعت کیمیا

شرکت جهش صنعت کیمیا از سال ۱۳۶۰ فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات خمکاری تاسیسات پالایشگاهی و نیروگاهی ،سازه های فلزی وساخت مبدل شروع کرده و این مجموعه بنا به نیاز روز صنعت خدمات خود را در زمنیه خمکاری و ساخت سازهای فلزی بخصوص سازهای لوله‌ای جهت داده است .

ادامه ...

چرا ما را انتخاب میکنید؟

شرکت های زیادی در این زمینه وجود دارد اما
کار و کیفیت ما کاملا متفاوت با آنهاست.


0

???


0

???


0

???


0

???

اخبار اخیر