06134608007

زمینه فعالیت


شرکت جهش صنعت کیمیااز سال ۱۳۶۰  فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات خمکاری ، تاسیسات پالایشگاهی و نیروگاهی ،سازه های فلزی وساخت مبدل شروع کرده و این مجموعه بنا به نیاز روز صنعت خدمات خود را در زمنیه خمکاری و ساخت سازهای فلزی بخصوص سازهای لوله‌ای  جهت داده است .