06134608007

خمکاری NC لوله و پروفیل

کیفیت هدف ماست

خدمات خمکاری شامل:

خمکاری انواع لوله های انتقال مواد و بخار شامل: لوله های مسی، لوله های  ST37، A106 ، برنجی، لوله های برق و ST52.

لوله های انتقال مواد شامل خمکاری لوله های رادیاتور انواع دستگاه های کشاورزی و راهسازی، خمکاری لوله های هیدرولیک تاسیسات صنعتی و کارخانجات، خمکاری انواع فین تیوب، خمکاری انواع لوله ها و خمکاری کویل.

خمکاری انواع لوله ها از سایز 5 میلیمتر تا 90 میلیمتر با دقت دهم درجه.