06134608007

سر و ته فرمینگ


خدمات فرم دهی لوله به شکل دلخواه به طول 6 متر به صورت طولی، اندفرمینگ(باز و بسته کردن سر یا ته لوله) و آکاردئون زدن وسط لوله