06134608007

خمکاری لوله (شرکت جهش صنعت کیمیا)


شرکت جهش صنعت کیمیا از سال ۱۳۶۰ فعالیت خود را در زمینه ارائه خدمات خمکاری تاسیسات پالایشگاهی و نیروگاهی ،سازه های فلزی وساخت مبدل شروع کرده و این مجموعه بنا به نیاز روز صنعت خدمات خود را در زمنیه خمکاری و ساخت سازهای فلزی بخصوص سازهای لوله‌ای جهت داده است .