06134608007

خمکاری لوله

خمکاری لوله ازجنس آلیاژهای آلومینیوم، تیتانیوم و فولادهای زنگ نزن

امروزه، قطعات لوله های از جنس آلیاژهای آلومینیوم، تیتانیوم و فولادهای زنگ نزن با نسبت استحکام به وزن بالا در صنایع مختلف مانند صنایع فضایی، هواپیماسازی و خودروسازی کاربرد وسیعی یافته است. این کاربردها در سیستمهای هیدرولیکی، سوخترسانی و انتقال گاز می‌باشد. نیاز به کاهش وزن سبب شده که قطعات مورد نیاز در صنایع یاد شده، با حداقل شعاع خم تولید شوند. چنانچه نسبت شعاع خم به قطر لوله بین 1تا 5/1 باشد، به دلیل ایجاد عیوب چین خوردگی درشعاع داخلی خم، نازک شدن بیش از حد جدار لوله در شعاع بیرونی خم و خرابی سطح مقطع، خمکاری با روش‌های معمولی قابل انجام نیست و نیاز به تکنولوژی‌های جدید می‌باشد. یکی از روش‌هایی که برای خمکاری لوله‌های جدار‌نازک با شعاع خم کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش خمکاری هیدرولیکی است. این روش دارای مزایایی مانند بهبود کیفیت سطحی، کاهش تغییرات ضخامت، افزایش استحکام و کاهش هزینه‌ها می‌باشد. به علاوه، مسیر فشار (مسیر فشاری که در آن لوله بدون چروکیدگی به طور کامل شکل قالب را به خود بگیرد)، اثر تغییرات فشار بر توزیع ضخامت لوله در شعاع خارجی و شعاع داخلی ناحیه خم لوله و تاثیر شعاع قالب در این فرآیند نیز مورد بررسی قرار گرفت.این نتیجه حاصل شد که فشار یکی از پارامترهای بسیار تاثیرگذار در فرآیند میباشد به طوری که با افزایش فشار تا 100 مگاپاسکال شکل پذیری افزایش می‌یابد. همچنین تاثیر شعاع قالب بررسی شد و مشخص شد که شعاع مناسب قالب برای این فرآیند میلیمتر5/5R= می‌باشد